Ansökan om skolskjuts

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om skolskjuts läsår 21/22

Elever har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till hemmet och till och från skolan om eleven är:

  • Folkbokförd i kommunen
  • Inskriven i den av kommunen anvisade skolan
  • Uppfyller något av kriterierna; långt avstånd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning (att ha nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt) eller annan omständighet

Skolskjuts går inte till eller från skolbarnomsorg eller fritidshem. Skolskjuts ska i första hand utföras med ordinarie linjetrafik hos Länstrafiken, enligt Krokoms kommuns skolskjutsreglemente.

Här hittar du information om hur det fungerar med skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola och särskola.

https://krokom.se/forskola-och-skola/grundskola/skolskjuts-och-busskort.html

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa