Ledighetsansökan grundskola (längre än två dagar)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ledighet regleras i Skollagen. Av 7 kap. 18 § följer att en skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.  Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation och rektor ska ta hänsyn till frånvarons längd. Frånvaro kan för vissa elever medföra problem att nå målen.

Rektor får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än 10 dagar.  Ledighet upp till två dagar anmäls i InfoMentor.

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningsförvaltningen
barn-utbildning@krokom.se
064016100

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
barn-utbildning@krokom.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa