Ledighetsansökan grundskola (längre än två dagar)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst används för att söka ledigt för ditt barn för längre än två dagar. En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas av rektor.

Ledighet upp till två dagar anmäls i InfoMentor.

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningsförvaltningen
barn-utbildning@krokom.se
064016100

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
barn-utbildning@krokom.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa