Värdighetsgarantier

LÄS MER

Här finns blanketter för värdighetsgarantier.

  • Anmälan om brister eller klagomål för värdighetsgarantier inom äldreomsorgen