Anmälan av serveringsansvariga personer

LÄS MER

Förutsättningar

Att du redan har ett Stadigvarande eller Tillfälligt Serveringstillstånd och att du avser att lägga till och/eller ta bort serveringsansvariga personer. Vi vill att du vid varje tillfälle då du använder e-tjänsten uppger samtliga personer som är aktuella som serveringsansvariga.

Vad händer när du skickat in ärendet?

När ärendet är inskickat kommer listan över aktuella serveringsansvariga att uppdateras. Du kommer att få en kvittens på att detta är genomfört.

 

Ansökan om serveringstillstånd av alkoholhaltiga drycker regleras i  8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622).

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID
  • Anmälningar behöver göras av behörig firmatecknare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa