Hämtning av grovavfall

LÄS MER

Vi hämtar endast sorterat grovavfall (ej farligt avfall) från privata hushåll. Hämtning utförs inom cirka 14 dagar. Avfallet ska placeras utomhus på fastigheten vid farbar väg. En avgift enligt gällande taxa utgår per 2 kubikmeter avfall.

Via den här länken till vår hemsida hittar du mer information om avgifter och taxor.

Blanketten skickas till:
Krokoms kommun
Vatten och Renhållning
835 80 Krokom

Eller scanna och skicka in med e-post till:
kundcenter@krokom.se