Ägarbyte Vatten och Renhållning

LÄS MER

Som säljare av fastigheten ansvarar du för abonnemanget till dess att blanketten har kommit in till Vatten och Renhållning. Blanketten ska fyllas i av både köpare och säljare. Om den inte är korrekt ifylld skickas blanketten tillbaka till säljaren för komplettering. Fastighetsägaren är betalningsansvarig för de kostnader som uppkommer på fastigheten gällande vatten och renhållning. Vi fakturerar inte hyresgäster.

Blanketten skickas till:
Krokoms kommun
Vatten och Renhållning
835 80 Krokom

Eller scanna och skicka med e-post till:
kundcenter@krokom.se