Adressändring eller c/o-adress Vatten och Renhållning

LÄS MER

Adressändring gör du om du exempelvis byter efternamn eller flyttar. Om ni är flera delägare till en fastighet och vill ändra vem fakturan ska gå till handlar det också om en adressändring. Om du har en tillfällig adress eller vill att ett dödsbos fakturor ska gå till en tillfällig adress kan vi lägga in en c/o-adress. Vid ägarbyte ska en annan blankett användas. Hyresgäster faktureras inte.

Den/de fastighetsägare som finns registrerade i Lantmäteriets register är solidariskt betalningsansvariga för de avgifter som uppkommer på fastigheten.

Blanketten skickas till:
Krokoms kommun
Vatten och Renhållning
835 80 Krokom

Eller scanna och skicka med e-post till:
kundcenter@krokom.se