Ansökan om strandskyddsdispens

LÄS MER

Blanketten skickas till byggochmiljonamnden@krokom.se eller via post till:
Krokoms kommun
Bygg- och miljöavdelningen
835 80 Krokoms